Retningslinjer/krav til gjennomføring av kamper/arrangement i Verket Røros.

 • Arrangør av alle kamper/arrangement i Verket Røros skal ha en smittevernansvarlig. Denne skal møte opp i hallen senest 60 min før første kamp starter.
 • Smittevernansvarlig bør ha med seg en eller to kampverter som hjelper til med kontroll og gjennomføring. Disse skal møte i hallen i god tid før lagene ankommer og påse at alle smitteverntiltak blir fulgt. 
 • Inngang og utgang til anlegget skjer via hovedinngangen. Merk at INNGANG kun skal skje via dør til høyre sett utenfra og UTGANG kun skje via dør til venstre sett utenfra.
 • Det står dispensere med antibac i inngangspartiet. Alle vasker seg før man går videre.
 • Alle personer som vil inn i Verket Røros på kamper/arrangementer skal registrere seg.
  Dette gjøres ved bruk av en QR-kode. Denne er lett synlig veggen til informasjonskiosken til høyre i inngangspartiet/vestibylen.
 • Spillende lag/dommere kan slippe inn i anlegget tidligst 45 min før kampstart og må være ute av anlegget senest 15 min etter kampslutt.
 • Tilskuerne forlater anlegget umiddelbart etter kampslutt.
 • Pårørende/andre som skal hente spillere/dommere/andre må vente ute.
 • Garderober skal kun benyttes av tilreisende lag. Hvis flere lag skal benytte samme garderobe i løpet av arrangementet skal arrangør vaske/fogge garderobe/dusj i henhold til gjeldende retningslinjer før neste lag tar i bruk garderoben.
 • Håndballkamper i Verket foregår som regel på bane 1. Det er tillat med max. 40 tilskuere på tribunen til bane 1. Man skal kun sitte på annenhver rekke og sitteplassene er merket.
 • Spillende lag får først adgang til kamphallflaten når flaten er ryddet etter forrige kamp. 
 • Stoler, bord og utstyr i sekretariat og innbyttersone skal vaskes/fogges før sekretariat og lagene får innta plassene sine. Det skal vaskes mellom hver kamp som inngår i arrangementet. Arrangør stiller med utstyr.
 • Lag som skal spille to kamper på samme dag i Verket, skal kun oppholde seg på tilvist sted hvis man ønsker å vente i anlegget mellom kampene.
 • Det er tre hallflater i Verket Røros. Hvis det foregår aktivitet på en av de andre hallflatene, må inngang/utgang koordineres for å unngå samtidige passeringer.
 • Det er lov med kiosksalg. Arrangør er ansvarlig for at alle retningslinjer for slikt følges.
 • Hold alltid minst en meter avstand til alle rundt deg. Dette gjelder alle, uansett alder.

Det er kun ett unntak - for spillere som varmer opp eller spiller kamp.

 • Bruk armhulen hvis du må hoste/nyse.
 • Det er forbudt for syke eller personer med luftveissymptomer å være i anlegget!

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.