Om Verket Røros

 

 

Verket Røros - et av de største messearealer som er tilgjengelig i Midt-Norge. 
Hoveddelen ble åpnet i desember 2010 og består av:

 

 • Hallflater 4 300 m2 består av en hall med 2 senkbare vegger + en hall i tilstøtende bygg.
 • Foajeområde 370 m2 fordelt på inngansparti og etasjen over.
 • Ytterligere vrimleområde kan tilbys i 2.etasje på 200 m2.


Bruksområder:

 • Arrangørsted for små og større messearrangementer (messehall-standard)
 • Større kulturarrangementer,konserter, korps og sangerstevner, festivaler m.m.
 • Lokale idrettsaktiviteter.
 • Nasjonale og internasjonale turneringer og samlinger.
 • En komplett arena for alle!


Tribuneløsning/kapasitet

 • Faste tribuner ca 500 plasser.
 • Flyttbare teleskoptribuner ca 440 plasser.
 • Muligheter for ekstern tribune på 1000 plasser.


Konferanser

 • Totalt 1100 stoler og 400 konferansebord.


Messer

 • Tilgang på hvite massevegger for ca 100 stands, inkl. montasje.


Kjøkken

 • Anretningskjøkken med kapasitet for ca 1000 personer. Vi har gode samarbeidspartnere for leveranser av alle typer selskap.


Konserter/idrettsarrangement

 • Meget gode lys og lydforhold, hovedhallen har belysning som tilfredsstiller TV opptak, og lydanlegg med trådløse mikrofoner, mixeanlegg og veldig god lydspredning.
 • God dekning for mobiltelefon (betalingsterminaler) og internettdekning (åpent og lukket nett)

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.